Dotacje - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Dotacje

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje udzielenie dotacji:
  • dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej, 
  • dla pracodawcy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki finansowe w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia. Tworzący spółdzielnię socjalną może wnioskować o dofinansowanie w wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia, a osoby chcące przystąpić do spółdzielni socjalnej w wysokości 300 %.
Z kolei, pracodawcom, którzy ponieśli koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może być przyznana refundacja w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600 % przeciętnego wynagrodzenia. 

W tym dziale dostępne są dokumenty przedstawiające efektywność i trwałość udzielonych dotacji.

-Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy w województwie warmińsko - mazurskim w 2019 roku
Dotacje 2019

-Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy w województwie warmińsko - mazurskim w 2018 roku
Dotacje 2018

-Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy w województwie warmińsko - mazurskim w 2017 roku
Dotacje 2017

-Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy w województwie warmińsko - mazurskim w 2013 roku
Dotacje 2013

-Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy w województwie warmińsko - mazurskim w 2012 roku
Dotacje 2012

-Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy w województwie warmińsko - mazurskim w 2011 roku
Dotacje 2011

- Trwałość samozatrudnienia w ramach dotacji na dofinansowanie podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej udzielonych w województwie warmińsko–mazurskim w 2010 roku
Dotacje 2010

- Trwałość samozatrudnienia w ramach dotacji na dofinansowanie podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej udzielonych w województwie warmińsko–mazurskim w 2009 roku
Dotacje 2009

- Trwałość samozatrudnienia w ramach dotacji na dofinansowanie podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej udzielonych w województwie warmińsko–mazurskim w 2008 roku
Dotacje 2008

- Trwałość samozatrudnienia w ramach dotacji na dofinansowanie podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej udzielonych w województwie warmińsko–mazurskim w 2007 roku
Dotacje 2007

- Dofinansowanie podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej oraz pomoc finansowa pracodawcy w wyposażeniu lub doposażeniu miejsca pracy w województwie warmińsko–mazurskim w latach 2005-2007
Dotacje 2005-2007

- Trwałość samozatrudnienia w ramach dotacji na dofinansowanie podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej udzielonych w województwie warmińsko–mazurskim w 2006 roku
Dotacje 2006

- Efektywność dotacji na dofinansowanie podjęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej udzielonych w województwie warmińsko–mazurskim w 2005 roku
Dotacje 2005

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>