Wykaz zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


WYKAZ ZAWODÓW


Wykaz zawodów, w  których może być dokonywana pracodawcom refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe
 
Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, samorząd województwa jest zobowiązany do określenia i ogłaszania w dzienniku urzędowym województwa, wykazu zawodów, w  których może być dokonywana pracodawcom refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe.

Wykaz zawodów jest przygotowywany po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy określonego w szczególności w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przygotowując wykaz zawodów:
 
 1. przeprowadza konsultacje z regionalnymi aktorami rynku pracy, w tym z: 
 • Warmińsko-Mazurską Komendą Wojewódzką Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Kuratorium Oświaty,
 • Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Zrzeszeniem Prywatnego Handlu i Usług,
 • Olsztyńską Lożą Business Centre Club,
 • Warmińsko-Mazurskim Związkiem Pracodawców Prywatnych,
 • powiatowymi urzędami pracy z województwa warmińsko-mazurskiego. 
 1. dokonuje analizy zasadności wprowadzenia lub usunięcia zawodu w oparciu o zgromadzone dane dotyczące: 
 • obowiązujących przepisów prawnych;
 • obowiązującego wykaz zawodów, w których prowadzi się naukę zawodu młodocianych pracowników u pracodawców rzemieślników (opracowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego);
 • dotychczasowej refundacji pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników;
 • analiz i prognoz rynku pracy przygotowywanych przez WUP w Olsztynie.
 
Refundacją kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe zajmuje się Warmińsko-Mazurska Komenda Wojewódzka Ochotnicze Hufce Pracy - „Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników".
 
 
UCHWAŁY

Uchwała nr 53/805/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę".
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 5.12.2023 r.
Rocznik: 2023
Pozycja: 5983
Plik do pobrania: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2023/5983/


Uchwała nr 17/216/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 18.04.2023 r.
Rocznik: 2023
Pozycja: 2122
Plik do pobrania: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2023/2122/


Uchwała nr 28/336/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 21 czerwca 2022 r.
Rocznik: 2022
Pozycja: 2881
Plik do pobrania: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2022/2881/


Uchwała nr 19/223/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 22 kwietnia 2022 r.
Rocznik: 2022
Pozycja: 1977
Plik do pobrania: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2022/1977/


Uchwała nr 17/185/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 14 kwietnia 2021 r.
Rocznik: 2021
Pozycja: 1377
Plik do pobrania: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2021/1377/


 
Uchwała nr 11/119/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 18 marca 2020
Rocznik: 2020
Pozycja: 1425

Uchwała nr 15/205/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"
 
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 29 marca 2019
Rocznik: 2019
Pozycja: 1626

Uchwała nr 14/296/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 9 kwietnia 2018
Rocznik: 2018
Pozycja: 1629

Uchwała nr 49/733/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę" 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 25 sierpnia 2017 
Rocznik: 2017
Pozycja: 3467

Uchwała nr 24/274/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę" 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2017 
Rocznik: 2017
Pozycja: 1876

Uchwała nr 22/349/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę" 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2016 
Rocznik: 2016
Pozycja: 1783

Uchwała nr 14/120/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę" 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 20 marca 2015 
Rocznik: 2015
Pozycja: 1034

Uchwała nr 52/689/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15  października 2013 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 29 października 2013 
Rocznik: 2013
Pozycja: 2972

Uchwała nr 47/611/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę" 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia: 6 października 2011 
Rocznik: 2011
Nr dziennika: 146
Pozycja: 2297

Uchwała nr 36/703/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Data ogłoszenia: 19 listopada 2010 
Rocznik: 2010
Nr dziennika: 185
Pozycja: 2375
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>