Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Nagłówek

Aktualności

  • INFOLINIA koronawirus - praca w Niemczech

    W związku z ogłoszoną światową pandemią koronarwirusa, w Niemczech została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów urzędów pracy (Bundesagentur für Arbeit) do odwołania.

  • Wykaz zawodów (2020)

    Uchwała nr 11/119/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę"...

  • Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP

    Osoby wykonujące działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającej wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającego informacje...

  • Informacje miesięczne - rok 2020

    Zamieszczono nowe informacje o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy

  • Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET

    Przedstawiamy Państwu materiał na temat wykorzystania niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET, przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

  • Informacja o zakończeniu ocen projektów

    28 lutego 2020 r. zakończyliśmy ocenę projektów w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.2.1, dotyczącego aktywizacji osób młodych

  • Ranking zawodów 2019

    Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku

  • Barometr zawodów 2020

    Zapraszamy do lektury Raportu podsumowującego badanie Barometr zawodów w województwie warmińsko- mazurskim oraz materiałów związanych z wynikami badania Barometr zawodów na 2020 rok

  • Rekrutacja do bezpłatnego programu - EIT Food Seedbed

    Rekrutacja do bezpłatnego programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej – EIT Food Seedbed Program EIT Food Seedbed wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up-off albo już prowadzą firmy (rodzimi pomysłodawcy; pomysłodawcy i start-upy na wczesnych etapach rozwoju; naukowcy i studenci, których...

  • Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2020 rok

    Zamieszczono nowe dokumenty w dziale Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2020 rok

Wyświetlanie 1 - 10 z 185 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>