Europejskie Dni Pracodawcy 2017 - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Europejskie Dni Pracodawcy 2017

 

 
 
 
W roku 2016 sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia postanowiła wesprzeć i wzmocnić współpracę publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, uznając ją jako niezbędną dla szybko i dobrze rozwijającego się europejskiego rynku pracy. Jedną z inicjatyw w tym obszarze są Europejskie Dni Pracodawcy.

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie cykliczne, organizowane raz w roku (począwszy od 2016 roku) na poziomie europejskim oraz na poziomie krajowym. Każde z państw członkowskich z zachowaniem swobody zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji niniejszego wydarzenia zobowiązało się do organizowania przedsięwzięć na rzecz pracodawców. 
 
 „Europejskie Dni Pracodawcy 2017" to II edycja tego przedsięwzięcia. W Polsce, zamiar włączenia się w niniejszą inicjatywę potwierdziło już 16 wojewódzkich urzędów pracy i większość powiatowych urzędów pracy. 
 
Inauguracja wydarzenia na Warmii – Mazurach odbędzie się 15 listopada 2017 r. w Olsztynie w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 2017 będą odbywały się na terenie całego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie od 13 do 24 listopada 2017 roku. 

Honorowy Patronat nad Europejskimi Dniami Pracodawcy objął Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
Organizatorami wydarzeń są m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, W – M Izba Rzemiosła, Olsztyńska Loża Biznesu CC, W – M Klub Biznesu, W – M Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, w tym Biuro Karier oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Parki Naukowo – Technologiczne w Elblągu, Ełku i Olsztynie oraz powiatowe urzędy pracy.
 
Główne cele przedsięwzięcia to:
1) podniesienie jakości współpracy wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z pracodawcami z terenu województwa;
2) promocja Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w krajach UE/EOG;
3) zwiększenie wiedzy wśród pracodawców na temat różnorodnych form wsparcia kierowanych bezpośrednio do nich oraz ich pracowników; 
4) pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy; 
5) zapewnienie dostępu do indywidualnych konsultacji na temat możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywnych form wsparcia; 
6) udostępnienie materiałów informacyjnych dla pracodawców.
 
Odbiorcy wydarzeń to mieszkańcy Warmii i Mazur, w tym:
1) małe i średnie przedsiębiorstwa,
2) pracodawcy planujący zatrudnić osoby młode,
3) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
4) młodzież akademicka,
5) bezrobotni i poszukujący pracy,
6) osoby pracujące zainteresowane podjęciem innej działalności społeczno – zawodowej.
 
Europejskie Dni Pracodawcy będą doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń oraz poglądów pomiędzy wieloma partnerami rynku pracy, co pozytywnie wpłynie na integrację partnerów rynku pracy na poziomie lokalnym. Wydarzenia kierowane są przede wszystkim do pracodawców, a ich celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, a pracodawcami będącymi kluczowymi partnerami na rynku pracy.

 
W załącznikach opublikowano kalendarium wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracowdacy 2017 przez Publiczne Służby Zatrudnienia województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 13-24 listopada 2017r
Załączniki
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (pdf, 392 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach (pdf, 372 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie (pdf, 368 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie (pdf, 374 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu (pdf, 399 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku (pdf, 372 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku (pdf, 377 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapii (pdf, 374 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie (pdf, 367 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie (pdf, 369 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim (pdf, 381 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie (pdf, 368 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy (pdf, 369 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim (pdf, 371 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku (pdf, 367 KB)
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego (pdf, 391 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie (pdf, 390 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu (pdf, 371 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie (pdf, 375 KB)
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie (pdf, 373 KB)
Prezentacja - Agnieszka Domańska (pdf, 246 KB)
Prezentacja - Eliza Popławska-Jodko (pdf, 625 KB)
Prezentacja - Krzysztof Trzciński (pdf, 456 KB)
Prezentacja - Mirosław Hiszpański (pdf, 636 KB)
Prezentacja - Waldemar Klocek (pdf, 246 KB)
Prezentacja - Wiesław Łubiński (pdf, 1077 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>