Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

  •   Biuletyn Informacyjny WUP - I kwartał 2020
  •   Biuletyn Informacyjny WUP - II kwartał 2020
  •   Biuletyn Informacyjny WUP - III kwartał 2020
  •   Biuletyn Informacyjny WUP - IV kwartał 2020
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>