Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Nagłówek

Aktualności

Komunikaty i informacje WUP 2017

Zamieszczono nowe dokumenty w dziale Komunikaty i informacje WUP.

Informacje miesięczne - rok 2017

Zamieszczono nowe informacje o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy

Informacje półroczne i roczne - 2017

Załączniki INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Ranking zawodów 2017

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 roku

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2017 rok

Zamieszczono nowy dokument w dziale Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2017 rok

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>