Europejskie Dni Pracodawcy 2017 - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Europejskie Dni Pracodawcy 2017

 

 
 
 
W roku 2016 sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia postanowiła wesprzeć i wzmocnić współpracę publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, uznając ją jako niezbędną dla szybko i dobrze rozwijającego się europejskiego rynku pracy. Jedną z inicjatyw w tym obszarze są Europejskie Dni Pracodawcy.

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie cykliczne, organizowane raz w roku (począwszy od 2016 roku) na poziomie europejskim oraz na poziomie krajowym. Każde z państw członkowskich z zachowaniem swobody zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji niniejszego wydarzenia zobowiązało się do organizowania przedsięwzięć na rzecz pracodawców. 
 
 „Europejskie Dni Pracodawcy 2017" to II edycja tego przedsięwzięcia. W Polsce, zamiar włączenia się w niniejszą inicjatywę potwierdziło już 16 wojewódzkich urzędów pracy i większość powiatowych urzędów pracy. 
 
Inauguracja wydarzenia na Warmii – Mazurach odbędzie się 15 listopada 2017 r. w Olsztynie w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 2017 będą odbywały się na terenie całego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie od 13 do 24 listopada 2017 roku. 

Honorowy Patronat nad Europejskimi Dniami Pracodawcy objął Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
Organizatorami wydarzeń są m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, W – M Izba Rzemiosła, Olsztyńska Loża Biznesu CC, W – M Klub Biznesu, W – M Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, w tym Biuro Karier oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Parki Naukowo – Technologiczne w Elblągu, Ełku i Olsztynie oraz powiatowe urzędy pracy.
 
Główne cele przedsięwzięcia to:
1) podniesienie jakości współpracy wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z pracodawcami z terenu województwa;
2) promocja Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w krajach UE/EOG;
3) zwiększenie wiedzy wśród pracodawców na temat różnorodnych form wsparcia kierowanych bezpośrednio do nich oraz ich pracowników; 
4) pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy; 
5) zapewnienie dostępu do indywidualnych konsultacji na temat możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywnych form wsparcia; 
6) udostępnienie materiałów informacyjnych dla pracodawców.
 
Odbiorcy wydarzeń to mieszkańcy Warmii i Mazur, w tym:
1) małe i średnie przedsiębiorstwa,
2) pracodawcy planujący zatrudnić osoby młode,
3) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
4) młodzież akademicka,
5) bezrobotni i poszukujący pracy,
6) osoby pracujące zainteresowane podjęciem innej działalności społeczno – zawodowej.
 
Europejskie Dni Pracodawcy będą doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń oraz poglądów pomiędzy wieloma partnerami rynku pracy, co pozytywnie wpłynie na integrację partnerów rynku pracy na poziomie lokalnym. Wydarzenia kierowane są przede wszystkim do pracodawców, a ich celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, a pracodawcami będącymi kluczowymi partnerami na rynku pracy.

 
W załącznikach opublikowano kalendarium wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracowdacy 2017 przez Publiczne Służby Zatrudnienia województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 13-24 listopada 2017r
Załączniki
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapii
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie
Prezentacja - Agnieszka Domańska
Prezentacja - Eliza Popławska-Jodko
Prezentacja - Krzysztof Trzciński
Prezentacja - Mirosław Hiszpański
Prezentacja - Waldemar Klocek
Prezentacja - Wiesław Łubiński

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>