Newsletter - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Newsletter

Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) w celu realizacji usługi newslettera przez Administratora, którym jest  Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.

W każdym momencie istnieje możliwość wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypisanie się z newslettera i przesłanie informacji o wycofaniu zgody na świadczenie usług w ramach newslettera na adres e-mail Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie: ochronadanych@up.gov.pl .
Wycofanie zgody jest również możliwe przy każdej otrzymanej od WUP w Olsztynie wiadomości w ramach usługi newsletter. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Newsletter

Klauzula informacyjna dla użytkowników newslettera

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej „rozporządzeniem") Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, z siedzibą ul. B. Głowackiego 28, 10-440 Olsztyn,
  2. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: ochronadanych@up.gov.pl ,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia w celu świadczenia usługi newsletter polegającej na przesyłaniu na wskazany adres e-mail: informacji, aktualności i komunikatów. Dane mogą być przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia,
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera, co będzie traktowane jako wycofanie zgody na ich przetwarzanie,
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody,
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2),
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać newsletter,
  9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>