Dokumenty do pobrania - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Zawartość stron

„Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców wchodzące w życie w styczniu 2014r."

Od dnia 21 lipca 2012r. obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012, poz. 769). Ustawa nakłada nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących obywatelami państw trzecich dot. sprawdzania dokumentów pobytowych cudzoziemca.


Więcej informacji poniżej.

Nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>