Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, iż w okresie od 19 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku przechodzi na pracę zmianową, świadczoną w cyklach tygodniowych.  
Klienci Urzędu będą przyjmowani po uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo,
o wyznaczonej godzinie przyjęcia, natomiast załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie:
 • korespondencyjnie,
 • telefonicznie,
 • drogą mailową na adres: olwu@up.gov.pl,
 • poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /wupolsztyn/skrytka lub /wupolsztyn/SkrytkaESP,
 • system SL.
 
Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów WUP, znajdują się na stronie internetowej Urzędu.
 
Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Klienci zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz do dezynfekowania dłoni po wejściu do budynku. Dodatkowo zaleca się używanie własnych długopisów.

INFORMACJA

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 371) w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku, mogą składać wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na podstawie art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji kryzysowych do dnia 31 marca 2021 roku.

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, ale nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
Logotyp UWAGA
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie apeluje aby wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP) składać w wersji elektronicznej poprzez stronę praca.gov.pl podpisanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Profil zaufany można założyć poprzez stronę internetową swojego banku.

Złożenie wniosku w wersji papierowej wydłuży czas oczekiwania na wypłatę świadczenia, ponieważ:
1. Wniosek mu zostać wprowadzony ręcznie do systemu informatycznego
2. Weryfikacja tożsamości oraz podpisanie umowy musi odbyć się w siedzibie WUP w Olsztynie

Logotyp InfoliniaInfolinia o pomocy świadczonej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z COVID-19 można uzyskać dzwoniąc pod poniższe numery telefonów:

(89) 522 79 43
(89) 522 79 65
(55) 234 67 83
 

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przyjmuje i rozpatruje wnioski przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego bądź obniżonego czasu pracy finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują i rozpatrują wnioski o:
 • Mikropożyczki – finansowane z Funduszu Pracy,
 • Dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu obniżonych obrotów gospodarczych dla samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w ramach programów operacyjnych POWER i RPO
Wsparcie przez FGŚP Pytania i odpowiedzi Wsparcie ZUS
Bieżące informacje Instrukcja Złóż wniosek
Plakat promujący Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Poznaj lepiej nasz region
Link do Facebooka Link do Youtube
POWER POWER
Gwarancje dla młodzieży Zielona Linia
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia EURES
Rejestr Agencji Zatrudnienia Logo PAKT

Misja Urzędu

Logo REACT Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jest instytucją partnerską w Polsce projektu REACTIVATE The Hub,
który wspiera mobilność zawodową osób powyżej 35 roku życia. Pomaga obywatelom UE w znalezieniu
zatrudnienia, stażu lub praktyk zawodowych w innym państwie członkowskim UE. Program pomaga
również pracodawcom europejskim, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP),
w rekrutacji osób z całej UE.

Więcej informacji na stronie www.reactivatejob.eu

Ulotka informacyjna (pobierz)
Logo EASI

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany w przepisach od 01.01.2018

Z dniem 1 stycznia 2018r. zmieniły się przepisy dotyczące zatrudnienia w Polsce cudzoziemców z krajów „trzecich". Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz w powiatowych urzędach pracy, więcej ... 

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Ankieter

Szanowni Państwo! Dążąc do zapewnienia wyższych standardów usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, zachęcamy Państwa do anonimowego wypełnienia Ankiety
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel.: 89/522 79 00

godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

CIiPKZ Olsztyn w poniedziałek 9.00 - 17.00
 

Stanowisko Zamiejscowe WUP w Elblągu

ul. Rawska 3
82-300 Elbląg

Wydział pośrednictwa pracy i koordynacji systemów zabezpiecznia społecznego
89/524 33 88
89/524 33 89

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
89/524 33 40
55/234 67 83

godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
 

Stanowisko Zamiejscowe WUP w Ełku

ul. Kajki 10
19-300 Ełk

Wydział pośrednictwa pracy i koordynacji systemów zabezpiecznia społecznego
87/621 26 42

godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>