Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Nagłówek

Aktualności

Ranking zawodów 2018

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 roku

Komunikaty i informacje WUP 2018

Zamieszczono nowe dokumenty w dziale Komunikaty i informacje WUP.

Informacje miesięczne - rok 2018

Zamieszczono nowe informacje o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy

Informacje półroczne i roczne - 2018

Zamieszczono nowe informacje za 2018 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2018 rok

Zamieszczono nowy dokument w dziale Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2018 rok

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>