Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Nagłówek

Aktualności

Sytuacja osób bezrobotnych na rynku pracy

Zamieszczono nowy dokument w dziale Sytuacja osób bezrobotnych na rynku pracy

Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej

Zamieszczono opracowanie dot. efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko–mazurskim.

Ranking zawodów 2014

Zamieszczono nowe dokumenty.

Informacje miesięczne - rok 2014

Zamieszczono nowe informacje o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy

Informacje półroczne i roczne - 2014

Zamieszczono nowe informacje o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy

Konkurs dla pracodawców „Kreator miejsc pracy”

  Informujemy, że 5 maja startuje konkurs dla pracodawców „Kreator miejsc pracy" ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Udział wziąć w nim mogą zarówno małe, jak i średnie oraz duże firmy. Wystarczy, że w 2013 r. zatrudniły nowych pracowników. - Wbrew opinii, że...

Sprawozdanie z targów pracy w Ełku 10.04.2014 r.

Dnia 10 kwietnia 2014 roku odbyły się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku IV Ełckie Targi Pracy pod hasłem „Prawa obywateli UE na polskim i zagranicznym rynku pracy", które skierowane były do młodzieży uczącej się, bezrobotnej i poszukującej pracy. Targi, których współorganizatorem był...

Spotkanie pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Olsztynie

Dnia 31 marca 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie odbyło się spotkanie pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych. Pan Wiesław Drożdżyński, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, przywitał zaproszonych gości oraz omówił kluczowe zagadnienia...

Konferencja "Kompetentny i świadomy pracownik - praktyczne doradztwo zawodowe"

Dnia 12 marca br. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Stanowiska Zamiejscowego w Ełku Pani Anna Dolistowska-Buza i Pani Marta Skulimowska wzięli udział w konferencji pn. "Kompetentny i świadomy pracownik - praktyczne doradztwo zawodowe", zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 1 w Ełku, w ramach projektu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>