Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Nagłówek

Aktualności

Ranking zawodów 2015

Zamieszczono nowy dokument w dziale Ranking zawodów 2015.

Informacje miesięczne - rok 2015

Zamieszczono nowe informacje o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy

Komunikaty i informacje WUP 2015

Zamieszczono nowe dokumenty w dziale Komunikaty i informacje WUP.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok

Załączniki REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2016 ROK W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Założenia Regionalnego Planu Ddziałań na Rezcz Zatrudnienia na 2016 rok.pdf ...

Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej

Zamieszczono opracowanie dot. efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko–mazurskim.

Warsztaty "Skuteczna komunikacja w relacjach publicznych" w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

16 listopada 2015 roku na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty pt. "Skuteczna komunikacja w relacjach publicznych" adresowane do kadry kierowniczej instytucji  Warmińsko-Mazurskiego Paktu na RzeczRozwoju Poradnictwa Zawodowego.  Organizatorem warsztatów był Instytut Nauk Społecznych...

Spotkane informacyjne

Informujemy, że 20 listopada br. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie organizuje Spotkanie Informacyjne, poświęcone omówieniu kluczowych założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej młodych osób niepracujących, w...

Konsultacje Społeczne

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przedstawia do konsultacji społecznych dokument pn. aktualizacja „Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku”.

Informacje półroczne i roczne - 2015

Zamieszono nowe informacje o regionalnym rynku pracy

I SEMINARIUM Z UDZIAŁEM WILEŃSKIEJ TERYTORIALNEJ GIEŁDY PRACY W 2015 ROKU

I SEMINARIUM Z UDZIAŁEM WILEŃSKIEJ TERYTORIALNEJ GIEŁDY PRACY W DNIACH 17 – 19.06.2015 r. W STARYCH JABŁONKACH W dniach 17 – 19 czerwca 2015 r. w Starych Jabłonkach odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy organizowane przez WUP w Olsztynie. Tematyka spotkania dotyczyła...

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>